Påmelding til dåpskurs - ikke i bruk


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. Dei mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
I kommentarfeltet under: Skriv namnet på kyrkja og ønska dato for dåp i formatet: 01.01.2020 Dersom du skal på dåpskurs/dåpssamtale annan stad, skriv stad for samtale i kommentarfeltet.
Velg dåpskurs
2021 26.08 Foldnes
2021 23.09 Landro
2021 07.10 Fjell kyrkje
2021 28.10 Foldnes
2021 29.07 Foldnes
2021 18.11 Fjell kyrkje
2021 25.11 Landro kyrkje
2021 02.12 Foldnes
Avtalt dåpskurs anna stad 2021
Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Velg målform på barnebibel


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: