Korleis fylle ut dåpspåmeldingsskjema


Personnummer

For å starte utfyllinga, treng de eit personnummer.
Dersom de ikkje har  personnummeret til barnet som skal døypast, kan de bruke ditt eige personnummer.
De vil motta ein kode på sms for å gå vidare i prosessen.
 

Slik melder du til dåp

  • Ny registrering 
  • Kryss av for kyrkje og dato
  • Opne skjema for utfylling. Det trengs kun fullt navn på fadrar.
  • Send skjema


Registrering kan opnast for redigering fram til dåpskurs/dåpssamtale.
Då brukar de: Eg vil opne ei registrering

Dersom det er ledig plass i den kyrkja og datoen de ønskjer, vil de få e-post frå kyrkjekontoret om at dåpspåmelding er stadfesta. 
NB! Dersom de ønskjer å endre dåpsdato, må de kontakte kyrkjekontoret. 
Opplysningane som vi innsamler i forbindelse med dåpen vil verta benytta i forbindelse med oppføljing av dåpen. 
 

Dåpskurs og dåpssamtale

Alle som skal ha dåp, må ha dåpskurs eller dåpssamtale før dåpen.
Har de bustad i Sund eller i Hjelme og Blomvåg, har de dåpssamtale med presten i Sund kyrkje eller presten på kyrkjekontoret på Rong.
Administrasjonen på kyrkjekontoret tek kontakt med dykk for å avtale samtale etter påmelding til dåp.

I Fjell, Foldnes eller Landro er det dåpskurs. Der melder de dykk på dåpskurs i den kyrkja de skal ha dåp.
Dåpskurset varer ca. ein time. Dåpskurset er for foreldre/føresette. De kan ha med barnet/barna dine. Fadrar er også velkomne.
Du melder deg på dåpskurs her.

Dersom de skal ha dåp i Øygarden, men har bustadadresse ein annan stad, skal du avtale samtale med kyrkjekontoret der du bur.
 

Dåp i ei anna kyrkje

Dersom du ønskjer dåp i ei kyrkje som ikkje er i Øygarden, må du melde deg til dåp i den kyrkja det gjeld.

Du skal likevel delta på dåpskurs/dåpssamtale her i Øygarden. Du melder deg på dåpskurs her.
Tilhøyrer du Sund sokn eller Hjelme og Blomvåg sokn, tek de kontakt med kyrkjekontoret på e-post eller telefon for å avtale dåspssamtale.
 

Babysong

Det er babysong i alle sokn. Les meir på nettsida vår: kyrkja.no/oygarden/babysong
 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 400 03 316 eller send ein e-post til post.oygarden@kyrkja.no