Korleis fylle ut dåpspåmeldingsskjema


ORIENTERING OM DÅPEN

For å starte utfyllinga, treng de eit personnummer. Dersom de ikkje har  personnummeret til barnet som skal døypast, kan de bruke ditt eige personnummer. De vil motta ein kode på sms for å gå vidare i prosessen.

VIDARE GJER DE SLIK:

  • Ny registrering
  • Kryss av for kyrkje og dato
  • Opne skjema for utfylling. Det trengs kun fullt navn på fadrar.
  • Send skjema

Registrering kan opnast for redigering fram til dåpskurs/dåpssamtale.
Då brukar de:

  • Eg vil opne ei registrering

Dersom det er ledig plass i den kyrkja og datoen de ønskjer, vil de få e-post frå kyrkjekontoret om at dåpspåmelding er stadfesta
NB! Dersom de ønskjer å endre dåpsdato, må de kontakte kyrkjekontoret. 
Opplysningane som vi innsamler i forbindelse med dåpen vil verta benytta i forbindelse med oppføljing av dåpen. 

DÅPSKURS

Alle som skal ha dåp, må ha dåpskurs eller dåpssamtale før dåpen.
Har de bustad i Sund eller i Hjelme/Blomvåg, har de dåpssamtale med presten i Sund kyrkje eller presten på kyrkjekontoret på Rong.
Administrasjonen på kyrkjekontoret tek kontakt med dykk for å avtale samtale etter påmelding til dåp.

I Fjell, Foldnes eller Landro er det dåpskurs. Der melder de dykk på dåpskurs i den kyrkja de skal ha dåp.
Dåpskurset varer ca. ein time. Dåpskurset er for foreldre/føresette. De kan ha med barnet/barna dine. Fadrar er ogå velkomne.

Dersom de skal ha dåp i Øygarden, men har bustadadresse ein annan stad, skal du avtale samtale med kyrkjekontoret der du bur.

DÅP I EI ANNA KYRKJE

Dersom du ønskjer dåp i ei kyrkje som ikkje er i Øygarden, må du melde deg til dåp i den kyrkja det gjeld.  Du skal likevel delta på dåpskurs/dåpssamtale her i Øygarden. Du melder deg på dåpskurs her
Tilhøyrer du Sund sokn eller Hjelme og Blomvåg sokn, tek de kontakt med kyrkjekontoret på e-post eller telefon for å avtale dåspssamtale.

BABYSONG

Det er babysong i alle sokn.
I Sund, Hjelme/Blomvåg, Landro og Fjell er det ingen påmelding.
Påmelding til babysong i Foldnes kyrkje: https://tinyurl.com/foldnesbabysong
Babysong i partalsveker kl 10-12. Lunsjservering ca kl 11.15.
Kontaktperson: Elisabeth Møll Jung Tlf.: 930 64 205
På heimesida til kyrkja er det informasjon om alle babysongtreffa: https://www.kyrkja.no/nn-NO/fellesrad/oygarden/dap/babysong/

Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 400 03 316 dersom du har spørsmål, eller send ein e-post til post.oygarden@kyrkja.no