DATO, TID OG KYRKJE FOR DÅPSKURS

DATOAR FOR DÅPSKURS 2022

Fjell kyrkje
17.november 2022 kl. 18.00-19.30

26. januar 2023 kl. 18.00-19.30

30. mars 2023 kl. 18.00-19.30

08. juni 2023 kl. 18.00-19.30

Foldnes kyrkje
3.november 2022 kl. 18.00-19.30

5. januar 2023 kl. 18.00-19.30

16. mars 2023 kl. 18.00-19.30

11. mai 2023 kl. 18.00-19.30

Landro kyrkje

20.oktober 2022 kl. 18.00-19.30
1.desember 2022 kl. 18.00-19.30

16. februar 2023 kl. 18.00-19.30

20. april 2023 18.00-19.30

Avtalt dåpskurs annan stad 2022

Avtalt dåpskurs annan stad 2023

Dåpskurset skal vere før dåpsdatoen. Dersom det er mogeleg, kan de melde dykk på dåpskurs i den same kyrkja som de skal ha dåp, eller nerast dåpsdatoen.

 

DÅPSSAMTALE/DÅPSKURS ANNAN STAD

Dersom du skal ha dåp i Fjell, Foldnes eller Landro kyrkje, men ikkje bur i Fjell, skal du avtale dåpssamtale/dåpskurs med kyrkjekontoret der du bur. Hugs å velje alternativet "Avtalt dåpskurs annan stad", når du fyller ut skjemaet under.

>> Påmelding til dåpskurs