Påmelding til dåpskurs


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om dåpsbarnet. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
I kommentarfeltet under: Skriv namnet på kyrkja og ønska dato for dåp i formatet: 01.01.2018. Dersom du skal på dåpskurs/dåpssamtale annan stad, skriv stad for samtale i kommentarfeltet.
Velg dåpskurs
2023 16.03 Foldnes
2023 30.03 Fjell
2023 20.04 Landro
2023 11.05 Foldnes
2023 08.06 Fjell
2023 10.08 Fjell
2023 17.08 Foldnes
2023 14.09 Landro
2023 05.10 Fjell
2023 19.10 Foldnes
2023 02.11 Landro
2023 23.11 Fjell
2023 07.12 Foldnes
Avtalt dåpskurs anna stad 2023Velg målform på bibel

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: