Påmelding til dåpskurs


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om dåpsbarnet. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
I kommentarfeltet under: Skriv namnet på kyrkja og ønska dato for dåp i formatet: 01.01.2018. Dersom du skal på dåpskurs/dåpssamtale annan stad, skriv stad for samtale i kommentarfeltet.
Velg dåpskurs
2022 20.10 Landro kyrkje
2022 17.11 Fjell kyrkje
2022 03.11 Foldnes kyrkje
2022 01.12 Landro kyrkje
2023 05.01 Foldnes
2023 26.01 Fjell
2023 16.02 Landro
2023 16.03 Foldnes
2023 30.03 Fjell
2023 20.04 Landro
2023 11.05 Foldnes
2023 08.06 Fjell
Avtalt dåpskurs annan stad 2022
Avtalt dåpskurs anna stad 2023Velg målform på bibel

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: