Påmelding babysong i Foldnes kyrkje, våren 2024


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om det påmeldte barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko vi treng å vite?
Når vil de på babysong?
måndag 4. mars
måndag 18. mars
måndag 15. april
måndag 29. april
Føresett
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at bilete der du og barnet ditt er med, blir nytta i til dømes Kyrkjebladet?