Påmelding babysong i Foldnes kyrkje


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om det påmeldte barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko vi treng å vite?
Når vil de på babysong?
måndag 5. september
måndag 19. september
måndag 3. oktober
måndag 17. oktober
måndag 31. oktober
måndag 14. november
måndag 28. november
måndag 12. desember
Føresett
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at bilete der du og barnet ditt er med, blir nytta i til dømes Kyrkjebladet?