Påmelding T6 2024


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko vi treng å vite? Dette gjeld til dømes allergiar og funksjonshemming.
Kva skule går barnet på?
Kva kyrkje kjem barnet til på T6-dagen?
T6 2024 Foldnes kyrkje
T6 2024 Fjell kyrkje
T6 2024 Landro kyrkjeKva målform brukar barnet?
Har du T-dagsmappe frå før?

Føresette
Føresett
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kor mange vaksne blir med barnet?

Er det i orden at bilete der ditt barn er med, blir nytta til å illustrere T-dagane?