Påmelding T12-LysVaken 19.-20. nov


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
Er det andre ting vi treng å vite?
(T.d. sjukdom, allergi, skule/heimeforhold eller særskilte behov.)
Alle opplysningane blir handsama på ein fortruleg måte.
Er det noko du ikkje vil skrive her, ta kontakt med oss personleg.


Skule
Har du T-dagsmappe frå før?

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Føresette
Foreldrehjelp

 


Er det i orden at me brukar bilete av barnet til illustrasjon av T-dagane?