Konfirmantpåmelding, Sund kyrkjelyd


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten.
Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det andre ting konfirmantlærar/prest treng å vite?
(T.d. sjukdom, allergi, skule-/heimeforhold eller særskilde behov.)
Alle opplysningane blir handsama på ein fortruleg måte.
Er det noko du ikkje vil skrive her, så ta kontakt med oss personleg.
Kven vil du vere på gruppe med? Eller er det nokon det er vanskeleg å vere på gruppe saman med?

Skule

Målform
Kva kyrkje og dato ønskjer de konfirmasjon?

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Er det i orden at namn og bilete av konfirmanten blir gjort offentleg?
(At konfirmanten sitt namn kan offentleggjerast i Soknebladet, og at bilete frå konfirmantarrangement kan nyttast i Soknebladet og på kyrkja si nettside.)


Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Øygarden kyrkjelege fellesråd
Organisasjonsnummer: 976995430

Konfirmantåret 2022 Beløp: kr 1500,00 (NOK)
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalinga går til Øygarden kyrkjelege fellesråd
Organisasjonsnummer: 976 995 430

Konfirmantbetaling Sund Beløp: kr 1500,00 (NOK)
Dette dekkjer utgifter i samband med undervisning og leir.

Det er mogleg å betale for konfirmantåret ved påmelding. Dei som ikkje betalar ved påmelding, får betalingspåminning til hausten.

Dersom du har vanskar med å betale, ta kontakt - så finn me ei god løysing for deg.

Når du har trykka på "Send" tar det ei lita stund før informasjonen blir lagra. Ikkje trykk på knappen fleire gonger.